สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 51 26 13 9 90
2 อนุบาลลพบุรี 46 12 9 4 67
3 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 32 11 9 11 52
4 บรรจงรัตน์ 29 7 3 3 39
5 โคกสำโรง 20 13 9 8 42
6 บ้านนกเขาเปล้า 18 13 3 8 34
7 วัดพานิชธรรมิการาม 18 10 0 1 28
8 บ้านวังเพลิง 16 19 13 7 48
9 บ้านเขาทับควาย 15 10 5 7 30
10 รุ่งนิวัติวิทยา 13 18 12 12 43
11 บ้านหลุมข้าว 13 7 5 7 25
12 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 13 5 3 3 21
13 วัดบ้านดาบ 11 11 2 8 24
14 วัดทุ่งทะเลหญ้า 11 0 0 0 11
15 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 9 12 3 4 24
16 บ้านห้วยส้ม 9 8 1 0 18
17 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 9 5 1 1 15
18 อนุบาลบ้านเพนียด 9 4 2 8 15
19 บ้านโคกกะเทียม 8 4 5 1 17
20 พิบูลสงเคราห์ 1 8 4 4 2 16
21 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 7 7 7 2 21
22 ซอย3 สาย4 ซ้าย 7 4 11 3 22
23 บ้านเกริ่นกฐิน 6 5 5 7 16
24 บ้านสามเรือน (วันครู 2500) 6 4 1 1 11
25 โคกลำพานวิทยา 6 2 3 4 11
26 วัดธรรมเจดีย์ 6 2 3 0 11
27 วรพิทยา 6 2 0 1 8
28 หนองคู 6 2 0 0 8
29 เทศบาลบ้านหมี่ 6 0 0 0 6
30 วัดท่าแค 5 7 1 1 13
31 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 5 5 5 3 15
32 วัดบ่อเงิน 5 5 3 2 13
33 บ้านวังขอนขว้าง 5 4 2 2 11
34 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 3 4 2 12
35 ศรีแก้วอนุกูล 5 3 3 2 11
36 อนุบาลท่าวุ้ง 5 3 3 2 11
37 บ้านหนองแขม 5 3 2 0 10
38 วัดชีแวะ 5 1 1 0 7
39 บ้านไผ่ใหญ่ 5 1 1 0 7
40 วัดบ้านทราย 5 1 0 1 6
41 วัดดงพลับ 5 1 0 0 6
42 พระวรสาร 4 7 6 5 17
43 บ้านสระเตย 4 7 4 5 15
44 วัดไผ่แตร 4 7 0 0 11
45 ไทยรัฐวิทยา 1 4 6 2 5 12
46 วัดหนองกระเบียน 4 5 5 1 14
47 บ้านท่าม่วง 4 5 1 2 10
48 วัดโบสถ์ 4 4 2 3 10
49 สุเทพวิทยาลัย 4 3 5 1 12
50 วัดโพธิ์เก้าต้น 4 2 1 1 7
51 วัดสิริจันทรนิมิตรฯ 4 2 0 0 6
52 บ้านถลุงเหล็ก 4 1 2 0 7
53 อนุบาลบ้านหมี่ 4 0 2 1 6
54 กําจรวิทย์ 3 6 4 3 13
55 วัดเทพอำไพ 3 6 3 1 12
56 วัดมุจลินทร์ 3 6 1 0 10
57 วัดตองปุ 3 4 4 4 11
58 ทบอ.สองเหล่าสร้าง 3 4 2 4 9
59 วัดโพธิ์เกษตร 3 4 1 5 8
60 วัดโพธิ์ศรี 3 4 1 0 8
61 บ้านคลองเกตุ 3 3 0 3 6
62 บ้านหนองถ้ำ 3 2 0 1 5
63 วัดถนนแค 3 1 2 1 6
64 วัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 3 1 1 1 5
65 วัดดงสวอง 3 1 1 0 5
66 วัดโคกหม้อ 3 1 0 1 4
67 วัดใดใหญ่ 3 0 1 0 4
68 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 3 0 0 0 3
69 อนุบาลบรรจงรัตน์ 3 0 0 0 3
70 วัดโพธิ์ระหัต 2 6 2 3 10
71 วัดสะแกราบ 2 5 3 1 10
72 วัดโป่งแค 2 5 1 4 8
73 วัดห้วยโป่ง 2 4 2 0 8
74 ซอย5 สาย2ซ้าย 2 3 4 1 9
75 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 3 3 2 8
76 บ้านโคกตูม 2 3 2 0 7
77 วัดใหม่จำปาทอง 2 3 0 0 5
78 วัดสนามไชย 2 2 1 5 5
79 วัดหนองแก้ว 2 2 1 1 5
80 วัดสำราญ 2 2 1 0 5
81 บ้านดอนดึง 2 2 0 2 4
82 วัดป่ากล้วย 2 2 0 0 4
83 วัดโคกโพธิกุญชร 2 1 0 2 3
84 บ้านวังจั่น 2 1 0 1 3
85 บ้านตะกุดหว้า 2 1 0 1 3
86 วัดหนองพิมาน 2 1 0 1 3
87 พิบูลปัทมาคม 2 1 0 0 3
88 บ้านพรมทิน 2 1 0 0 3
89 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
90 บ้านหนองไผ่ 2 0 1 0 3
91 วัดดงแก้ว 2 0 0 0 2
92 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 2 0 0 0 2
93 วัดสระกระเบื้อง 1 4 4 1 9
94 บ้านพุม่วง 1 4 2 1 7
95 ธรรมิการาม 1 4 2 1 7
96 วัดยวด 1 4 0 1 5
97 วัดหนองเมือง 1 3 7 4 11
98 วัดอัมพวัน 1 3 2 4 6
99 บ้านวังไผ่ 1 3 1 0 5
100 วัดหนองคู 1 3 1 0 5
101 เมืองละโว้วิทยา 1 3 0 2 4
102 วัดยาง ณ รังสี 1 3 0 1 4
103 บ้านเขาสะพานนาค 1 2 2 2 5
104 วัดนิคมสามัคคีชัย 1 2 1 0 4
105 วัดเกตุ 1 2 0 2 3
106 วัดหนองหอย 1 2 0 1 3
107 บ้านดงมะรุม 1 2 0 0 3
108 วัดบ้านลาด 1 2 0 0 3
109 บ้านโป่งยอ 1 2 0 0 3
110 บัณฑิตศึกษา 1 1 2 0 4
111 วัดตะเคียน 1 1 1 3 3
112 กองบินโคกกะเทียม 1 1 1 1 3
113 รัตนศึกษา 1 1 1 1 3
114 บ้านกระเบากลัก 1 1 1 0 3
115 บ้านเขาดิน 1 1 1 0 3
116 วัดเกาะวิมุตตาราม 1 1 1 0 3
117 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
118 วัดเขาวงกฎ 1 1 0 0 2
119 วัดหนองปลาดุก 1 1 0 0 2
120 วัดท้ายลาด 1 1 0 0 2
121 วัดสระมะเกลือ 1 0 1 1 2
122 บ้านเนินจันทร์ 1 0 0 2 1
123 บ้านหนองนางาม 1 0 0 1 1
124 วัดน้ำจั้น 1 0 0 0 1
125 วัดตะลุง 1 0 0 0 1
126 วัดหนองบัวขาว 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองปล้อง 1 0 0 0 1
128 วัดบางกะพี้ 1 0 0 0 1
129 วัดทองคุ้ง 1 0 0 0 1
130 บ้านชอนบอน 1 0 0 0 1
131 วัดหนองปลิง 1 0 0 0 1
132 จินดารัตน์ 0 7 6 2 13
133 วัดปากคลองบางคู้ 0 4 2 0 6
134 วัดหัวสำโรง 0 3 2 0 5
135 วัดหนองมน 0 3 1 1 4
136 วัดดงน้อย 0 2 3 1 5
137 บ้านโคกสะอาด 0 2 2 1 4
138 วัดซับเสือแมบ 0 2 2 1 4
139 วัดใดยาว 0 2 2 0 4
140 วัดหนองโพธิ์ 0 2 2 0 4
141 บ้านบางลี่ 0 2 1 1 3
142 วัดเขาสมอคอน 0 2 0 0 2
143 วัดข่อยกลาง 0 1 2 1 3
144 วัดบางพึ่ง 0 1 2 0 3
145 วัดมะค่า 0 1 2 0 3
146 บ้านบางงา 0 1 2 0 3
147 บ้านหัวดง 0 1 1 1 2
148 วัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 0 1 1 0 2
149 ซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 0 1 1 0 2
150 วัดห้วยแก้ว 0 1 0 3 1
151 บ้านหัวบึง 0 1 0 2 1
152 วัดคลองเม่า 0 1 0 1 1
153 ท่าวุ้ง 0 1 0 0 1
154 ซอย 7 สาย4 ซ้าย 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองชนะชัย 0 1 0 0 1
156 วัดหลวงสุวรรณาราม 0 1 0 0 1
157 พัฒนปัญญา 0 0 3 2 3
158 บ้านดงกลาง 0 0 3 0 3
159 บ้านดอนทอง 0 0 2 0 2
160 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 2 0 2
161 บ้านกล้วย 0 0 1 2 1
162 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 1 2 1
163 บ้านไทรย้อย 0 0 1 0 1
164 วัดสัมพันธมิตร 0 0 1 0 1
165 วัดเขาหนีบ 0 0 1 0 1
166 บ้านหนองแก 0 0 0 2 0
167 ทศธรรม 0 0 0 2 0
168 ชุมชนตำบลหินปัก 0 0 0 1 0
169 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 1 0
170 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 1 0
171 วัดท่าช้าง 0 0 0 1 0
172 วัดลาดสาลี่ 0 0 0 1 0
173 วัดหนองหลวง 0 0 0 1 0
174 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 1 0
175 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0
176 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 0
177 วัดถำตะโก 0 0 0 0 0
178 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0
179 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0
รวม 655 509 309 270 1,473