สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 29 14 10 53 51 26 13 9 90
2 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 21 8 3 32 32 11 9 11 52
3 อนุบาลลพบุรี 19 18 11 48 46 12 9 4 67
4 วัดทุ่งทะเลหญ้า 10 1 0 11 11 0 0 0 11
5 บรรจงรัตน์ 9 18 1 28 29 7 3 3 39
6 โคกสำโรง 8 3 11 22 20 13 9 8 42
7 บ้านหลุมข้าว 7 5 3 15 13 7 5 7 25
8 บ้านเขาทับควาย 7 4 2 13 15 10 5 7 30
9 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 7 2 3 12 13 5 3 3 21
10 บ้านห้วยส้ม 7 0 1 8 9 8 1 0 18
11 วัดบ้านดาบ 6 3 4 13 11 11 2 8 24
12 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 6 1 5 12 9 12 3 4 24
13 บ้านวังเพลิง 4 11 4 19 16 19 13 7 48
14 บ้านโคกกะเทียม 4 2 3 9 8 4 5 1 17
15 วัดพานิชธรรมิการาม 3 6 4 13 18 10 0 1 28
16 บ้านนกเขาเปล้า 3 5 5 13 18 13 3 8 34
17 พระวรสาร 3 3 3 9 4 7 6 5 17
18 โคกลำพานวิทยา 3 3 2 8 6 2 3 4 11
19 วัดธรรมเจดีย์ 3 1 2 6 6 2 3 0 11
20 วัดบ่อเงิน 3 1 1 5 5 5 3 2 13
21 บ้านวังขอนขว้าง 3 1 0 4 5 4 2 2 11
22 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 3 0 2 5 9 5 1 1 15
23 บ้านสามเรือน (วันครู 2500) 3 0 2 5 6 4 1 1 11
24 วัดดงพลับ 3 0 1 4 5 1 0 0 6
25 รุ่งนิวัติวิทยา 2 9 3 14 13 18 12 12 43
26 อนุบาลบ้านเพนียด 2 5 3 10 9 4 2 8 15
27 ซอย3 สาย4 ซ้าย 2 5 2 9 7 4 11 3 22
28 บ้านเกริ่นกฐิน 2 2 2 6 6 5 5 7 16
29 พิบูลสงเคราห์ 1 2 1 3 6 8 4 4 2 16
30 กองบินโคกกะเทียม 2 1 1 4 1 1 1 1 3
31 สุเทพวิทยาลัย 2 1 0 3 4 3 5 1 12
32 วัดตองปุ 2 1 0 3 3 4 4 4 11
33 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 2 0 4 6 5 3 4 2 12
34 ศรีแก้วอนุกูล 2 0 2 4 5 3 3 2 11
35 บ้านหนองแขม 2 0 1 3 5 3 2 0 10
36 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
37 วรพิทยา 2 0 0 2 6 2 0 1 8
38 วัดใหม่จำปาทอง 2 0 0 2 2 3 0 0 5
39 บ้านพุม่วง 2 0 0 2 1 4 2 1 7
40 เทศบาลบ้านหมี่ 1 3 1 5 6 0 0 0 6
41 วัดชีแวะ 1 2 1 4 5 1 1 0 7
42 วัดโคกหม้อ 1 2 0 3 3 1 0 1 4
43 วัดท่าแค 1 1 4 6 5 7 1 1 13
44 วัดไผ่แตร 1 1 2 4 4 7 0 0 11
45 บ้านถลุงเหล็ก 1 1 2 4 4 1 2 0 7
46 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1 3 5 5 5 3 15
47 บ้านท่าม่วง 1 1 1 3 4 5 1 2 10
48 ทบอ.สองเหล่าสร้าง 1 1 1 3 3 4 2 4 9
49 วัดโพธิ์เกษตร 1 1 0 2 3 4 1 5 8
50 วัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1 1 0 2 3 1 1 1 5
51 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
52 วัดหนองเมือง 1 0 3 4 1 3 7 4 11
53 วัดโพธิ์เก้าต้น 1 0 2 3 4 2 1 1 7
54 บ้านหนองถ้ำ 1 0 2 3 3 2 0 1 5
55 วัดใดใหญ่ 1 0 2 3 3 0 1 0 4
56 วัดโบสถ์ 1 0 1 2 4 4 2 3 10
57 อนุบาลท่าวุ้ง 1 0 0 1 5 3 3 2 11
58 วัดดงสวอง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
59 วัดป่ากล้วย 1 0 0 1 2 2 0 0 4
60 วัดโคกโพธิกุญชร 1 0 0 1 2 1 0 2 3
61 พิบูลปัทมาคม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 วัดดงแก้ว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 วัดสระกระเบื้อง 1 0 0 1 1 4 4 1 9
64 วัดหนองหอย 1 0 0 1 1 2 0 1 3
65 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านสระเตย 0 3 1 4 4 7 4 5 15
68 วัดโป่งแค 0 3 0 3 2 5 1 4 8
69 จินดารัตน์ 0 2 1 3 0 7 6 2 13
70 วัดสิริจันทรนิมิตรฯ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
71 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
72 บ้านไผ่ใหญ่ 0 1 4 5 5 1 1 0 7
73 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 1 3 4 7 7 7 2 21
74 วัดหนองกระเบียน 0 1 3 4 4 5 5 1 14
75 วัดบ้านทราย 0 1 2 3 5 1 0 1 6
76 วัดสะแกราบ 0 1 2 3 2 5 3 1 10
77 ไทยรัฐวิทยา 1 0 1 1 2 4 6 2 5 12
78 กําจรวิทย์ 0 1 1 2 3 6 4 3 13
79 วัดมุจลินทร์ 0 1 1 2 3 6 1 0 10
80 วัดถนนแค 0 1 1 2 3 1 2 1 6
81 วัดสนามไชย 0 1 1 2 2 2 1 5 5
82 บ้านพรมทิน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
83 ธรรมิการาม 0 1 1 2 1 4 2 1 7
84 วัดเทพอำไพ 0 1 0 1 3 6 3 1 12
85 วัดหนองแก้ว 0 1 0 1 2 2 1 1 5
86 บ้านดอนดึง 0 1 0 1 2 2 0 2 4
87 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 บัณฑิตศึกษา 0 1 0 1 1 1 2 0 4
89 รัตนศึกษา 0 1 0 1 1 1 1 1 3
90 วัดตะลุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 วัดข่อยกลาง 0 1 0 1 0 1 2 1 3
92 ท่าวุ้ง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
93 ชุมชนตำบลหินปัก 0 1 0 1 0 0 0 1 0
94 บ้านโคกตูม 0 0 2 2 2 3 2 0 7
95 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 0 2 2 1 2 1 0 4
96 วัดโพธิ์ศรี 0 0 1 1 3 4 1 0 8
97 บ้านคลองเกตุ 0 0 1 1 3 3 0 3 6
98 วัดสำราญ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
99 บ้านวังจั่น 0 0 1 1 2 1 0 1 3
100 เมืองละโว้วิทยา 0 0 1 1 1 3 0 2 4
101 บ้านเขาสะพานนาค 0 0 1 1 1 2 2 2 5
102 วัดบ้านลาด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
103 วัดตะเคียน 0 0 1 1 1 1 1 3 3
104 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 วัดเขาวงกฎ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านเนินจันทร์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
107 วัดหนองบัวขาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองปล้อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 วัดบางกะพี้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 1 1 0 4 2 0 6
111 หนองคู 0 0 0 0 6 2 0 0 8
112 อนุบาลบ้านหมี่ 0 0 0 0 4 0 2 1 6
113 อนุบาลบรรจงรัตน์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
114 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 0 0 2 6 2 3 10
115 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
116 ซอย5 สาย2ซ้าย 0 0 0 0 2 3 4 1 9
117 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 0 0 0 2 3 3 2 8
118 บ้านตะกุดหว้า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
119 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 วัดยวด 0 0 0 0 1 4 0 1 5
121 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 1 3 2 4 6
122 บ้านวังไผ่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
123 วัดหนองคู 0 0 0 0 1 3 1 0 5
124 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 3 0 1 4
125 วัดเกตุ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
126 บ้านโป่งยอ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านกระเบากลัก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
129 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 วัดสระมะเกลือ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
133 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 วัดทองคุ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านชอนบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดหัวสำโรง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
138 วัดหนองมน 0 0 0 0 0 3 1 1 4
139 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 2 3 1 5
140 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 2 2 1 4
141 วัดซับเสือแมบ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
142 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
143 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
144 บ้านบางลี่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
145 วัดเขาสมอคอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 วัดบางพึ่ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
147 วัดมะค่า 0 0 0 0 0 1 2 0 3
148 บ้านบางงา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 บ้านหัวดง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
150 วัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 ซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 3 1
153 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
154 วัดคลองเม่า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
155 ซอย 7 สาย4 ซ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านหนองชนะชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 วัดหลวงสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 พัฒนปัญญา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
159 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
160 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
161 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
162 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
163 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
164 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดสัมพันธมิตร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดเขาหนีบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 ทศธรรม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 วัดท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 วัดลาดสาลี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 วัดถำตะโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 185 170 586 655 509 309 270 1,473