สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 50 26 13 9 89
2 อนุบาลลพบุรี 43 10 9 4 62
3 บรรจงรัตน์ 25 6 3 3 34
4 โคกสำโรง 20 13 9 8 42
5 บ้านนกเขาเปล้า 18 13 3 8 34
6 วัดพานิชธรรมิการาม 18 10 0 1 28
7 บ้านวังเพลิง 16 19 13 7 48
8 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 16 7 8 9 31
9 บ้านเขาทับควาย 15 10 5 7 30
10 รุ่งนิวัติวิทยา 13 18 12 12 43
11 บ้านหลุมข้าว 13 7 5 7 25
12 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 13 5 3 3 21
13 วัดบ้านดาบ 11 11 2 8 24
14 วัดทุ่งทะเลหญ้า 11 0 0 0 11
15 พิบูลสงเคราห์ 1 8 4 4 2 16
16 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 8 4 1 1 13
17 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 7 7 7 2 21
18 ซอย3 สาย4 ซ้าย 7 3 10 2 20
19 อนุบาลบ้านเพนียด 7 2 2 8 11
20 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 6 9 3 4 18
21 บ้านเกริ่นกฐิน 6 5 5 7 16
22 บ้านสามเรือน (วันครู 2500) 6 4 1 1 11
23 วรพิทยา 6 2 0 1 8
24 หนองคู 6 2 0 0 8
25 เทศบาลบ้านหมี่ 6 0 0 0 6
26 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 5 5 5 3 15
27 บ้านวังขอนขว้าง 5 4 2 2 11
28 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 3 4 2 12
29 ศรีแก้วอนุกูล 5 3 3 2 11
30 อนุบาลท่าวุ้ง 5 3 3 2 11
31 บ้านหนองแขม 5 3 2 0 10
32 วัดชีแวะ 5 1 1 0 7
33 บ้านไผ่ใหญ่ 5 1 1 0 7
34 วัดบ้านทราย 5 1 0 1 6
35 วัดดงพลับ 5 1 0 0 6
36 พระวรสาร 4 7 6 5 17
37 วัดไผ่แตร 4 7 0 0 11
38 ไทยรัฐวิทยา 1 4 6 2 5 12
39 วัดท่าแค 4 6 1 1 11
40 วัดหนองกระเบียน 4 5 5 1 14
41 วัดโบสถ์ 4 4 2 3 10
42 สุเทพวิทยาลัย 4 3 5 1 12
43 บ้านโคกกะเทียม 4 3 4 1 11
44 บ้านท่าม่วง 4 3 0 1 7
45 โคกลำพานวิทยา 4 2 1 4 7
46 วัดโพธิ์เก้าต้น 4 2 1 1 7
47 วัดสิริจันทรนิมิตรฯ 4 2 0 0 6
48 บ้านถลุงเหล็ก 4 1 2 0 7
49 อนุบาลบ้านหมี่ 4 0 2 1 6
50 กําจรวิทย์ 3 6 4 3 13
51 วัดเทพอำไพ 3 6 3 1 12
52 วัดมุจลินทร์ 3 6 1 0 10
53 บ้านสระเตย 3 4 4 5 11
54 วัดตองปุ 3 4 4 4 11
55 วัดบ่อเงิน 3 4 3 2 10
56 ทบอ.สองเหล่าสร้าง 3 4 2 4 9
57 วัดโพธิ์เกษตร 3 4 1 5 8
58 วัดโพธิ์ศรี 3 4 1 0 8
59 วัดธรรมเจดีย์ 3 2 3 0 8
60 บ้านหนองถ้ำ 3 2 0 1 5
61 วัดถนนแค 3 1 2 1 6
62 วัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 3 1 1 1 5
63 วัดดงสวอง 3 1 1 0 5
64 วัดโคกหม้อ 3 1 0 1 4
65 วัดใดใหญ่ 3 0 1 0 4
66 อนุบาลบรรจงรัตน์ 3 0 0 0 3
67 วัดโพธิ์ระหัต 2 6 2 3 10
68 วัดสะแกราบ 2 5 3 1 10
69 วัดโป่งแค 2 5 1 4 8
70 วัดห้วยโป่ง 2 4 2 0 8
71 ซอย5 สาย2ซ้าย 2 3 4 1 9
72 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 3 3 2 8
73 บ้านโคกตูม 2 3 2 0 7
74 บ้านห้วยส้ม 2 3 1 0 6
75 บ้านคลองเกตุ 2 3 0 3 5
76 วัดใหม่จำปาทอง 2 3 0 0 5
77 วัดสนามไชย 2 2 1 5 5
78 วัดหนองแก้ว 2 2 1 1 5
79 วัดสำราญ 2 2 1 0 5
80 บ้านดอนดึง 2 2 0 2 4
81 วัดป่ากล้วย 2 2 0 0 4
82 วัดโคกโพธิกุญชร 2 1 0 2 3
83 บ้านวังจั่น 2 1 0 1 3
84 บ้านตะกุดหว้า 2 1 0 1 3
85 วัดหนองพิมาน 2 1 0 1 3
86 บ้านพรมทิน 2 1 0 0 3
87 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
88 บ้านหนองไผ่ 2 0 1 0 3
89 วัดดงแก้ว 2 0 0 0 2
90 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 2 0 0 0 2
91 วัดสระกระเบื้อง 1 4 4 1 9
92 ธรรมิการาม 1 4 2 1 7
93 วัดยวด 1 4 0 1 5
94 วัดอัมพวัน 1 3 2 4 6
95 บ้านวังไผ่ 1 3 1 0 5
96 วัดหนองคู 1 3 1 0 5
97 เมืองละโว้วิทยา 1 3 0 2 4
98 วัดยาง ณ รังสี 1 3 0 1 4
99 บ้านเขาสะพานนาค 1 2 2 2 5
100 บ้านพุม่วง 1 2 2 1 5
101 วัดนิคมสามัคคีชัย 1 2 1 0 4
102 วัดเกตุ 1 2 0 2 3
103 บ้านดงมะรุม 1 2 0 0 3
104 วัดบ้านลาด 1 2 0 0 3
105 บ้านโป่งยอ 1 2 0 0 3
106 บัณฑิตศึกษา 1 1 2 0 4
107 วัดตะเคียน 1 1 1 3 3
108 รัตนศึกษา 1 1 1 1 3
109 บ้านกระเบากลัก 1 1 1 0 3
110 บ้านเขาดิน 1 1 1 0 3
111 วัดเกาะวิมุตตาราม 1 1 1 0 3
112 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
113 วัดเขาวงกฎ 1 1 0 0 2
114 พิบูลปัทมาคม 1 1 0 0 2
115 วัดหนองปลาดุก 1 1 0 0 2
116 วัดท้ายลาด 1 1 0 0 2
117 วัดสระมะเกลือ 1 0 1 1 2
118 บ้านเนินจันทร์ 1 0 0 2 1
119 บ้านหนองนางาม 1 0 0 1 1
120 วัดน้ำจั้น 1 0 0 0 1
121 วัดหนองบัวขาว 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองปล้อง 1 0 0 0 1
123 วัดบางกะพี้ 1 0 0 0 1
124 วัดทองคุ้ง 1 0 0 0 1
125 บ้านชอนบอน 1 0 0 0 1
126 วัดหนองปลิง 1 0 0 0 1
127 จินดารัตน์ 0 7 6 2 13
128 วัดปากคลองบางคู้ 0 4 2 0 6
129 วัดหัวสำโรง 0 3 2 0 5
130 วัดหนองมน 0 3 1 1 4
131 วัดดงน้อย 0 2 3 1 5
132 วัดซับเสือแมบ 0 2 2 1 4
133 วัดหนองโพธิ์ 0 2 2 0 4
134 บ้านบางลี่ 0 2 1 1 3
135 วัดหนองหอย 0 2 0 1 2
136 วัดเขาสมอคอน 0 2 0 0 2
137 วัดหนองเมือง 0 1 6 4 7
138 วัดข่อยกลาง 0 1 2 1 3
139 วัดบางพึ่ง 0 1 2 0 3
140 วัดมะค่า 0 1 2 0 3
141 บ้านบางงา 0 1 2 0 3
142 กองบินโคกกะเทียม 0 1 1 1 2
143 วัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 0 1 1 0 2
144 ซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 0 1 1 0 2
145 วัดห้วยแก้ว 0 1 0 3 1
146 บ้านหัวบึง 0 1 0 2 1
147 วัดคลองเม่า 0 1 0 1 1
148 ซอย 7 สาย4 ซ้าย 0 1 0 0 1
149 บ้านหนองชนะชัย 0 1 0 0 1
150 วัดหลวงสุวรรณาราม 0 1 0 0 1
151 พัฒนปัญญา 0 0 3 2 3
152 บ้านดงกลาง 0 0 3 0 3
153 บ้านดอนทอง 0 0 2 0 2
154 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 2 0 2
155 บ้านกล้วย 0 0 1 2 1
156 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 1 2 1
157 บ้านหัวดง 0 0 1 0 1
158 บ้านไทรย้อย 0 0 1 0 1
159 วัดสัมพันธมิตร 0 0 1 0 1
160 วัดใดยาว 0 0 1 0 1
161 บ้านหนองแก 0 0 0 2 0
162 ทศธรรม 0 0 0 2 0
163 ชุมชนตำบลหินปัก 0 0 0 1 0
164 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 1 0
165 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 1 0
166 วัดท่าช้าง 0 0 0 1 0
167 วัดลาดสาลี่ 0 0 0 1 0
168 วัดหนองหลวง 0 0 0 1 0
169 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 1 0
170 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0
171 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 0
172 วัดถำตะโก 0 0 0 0 0
173 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0
174 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0
รวม 596 472 298 264 1,630