หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000161 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 4 10 7
2 000181 โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม 0 0 0
3 000155 โรงเรียนจินดารัตน์ 18 77 19
4 000137 โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 2 4 3
5 000210 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 1 1 1
6 000035 โรงเรียนซอย 7 สาย4 ซ้าย 1 1 1
7 000016 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 29 109 43
8 000023 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 10 41 10
9 000038 โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 2 3 2
10 000183 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 14 25 14
11 000065 โรงเรียนท่าวุ้ง 1 0 0
12 000073 โรงเรียนธรรมิการาม 10 20 10
13 000158 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 4 12 6
14 000214 โรงเรียนบ้านกล้วย 3 4 4
15 000079 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 9 19 12
16 000074 โรงเรียนบ้านชอนบอน 1 3 2
17 000168 โรงเรียนบ้านดงกลาง 3 10 3
18 000128 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 3 23 8
19 000048 โรงเรียนบ้านดอนดึง 8 29 6
20 000043 โรงเรียนบ้านดอนทอง 2 5 3
21 000136 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 4 11 8
22 000080 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 7 40 14
23 000152 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
24 000064 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 12 22 12
25 000022 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 44 90 70
26 000170 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า 0 0 0
27 000083 โรงเรียนบ้านบางงา 3 9 3
28 000139 โรงเรียนบ้านบางลี่ 9 16 9
29 000003 โรงเรียนบ้านพรมทิน 3 6 6
30 000088 โรงเรียนบ้านพุม่วง 8 9 9
31 000109 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0
32 000187 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 12 24 15
33 000061 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 14 28 15
34 000066 โรงเรียนบ้านวังจั่น 4 10 4
35 000026 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 55 122 79
36 000132 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 6 24 10
37 000204 โรงเรียนบ้านสระเตย 20 45 23
38 000015 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 16 87 21
39 000077 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย 1 2 1
40 000014 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 6 26 10
41 000134 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 2 2 2
42 000108 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 12 6
43 000111 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 3 2
44 000116 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 0 0 0
45 000173 โรงเรียนบ้านหนองแก 3 3 2
46 000196 โรงเรียนบ้านหนองแขม 10 31 20
47 000086 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 6 4
48 000119 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 32 78 54
49 000102 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 5 5
50 000164 โรงเรียนบ้านหัวบึง 5 13 6
51 000032 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 18 37 26
52 000120 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 23 45 24
53 000046 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 5 4
54 000001 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 55 135 84
55 000118 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 7 25 12
56 000101 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 16 29 26
57 000121 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 3 7 6
58 000180 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 18 64 24
59 000009 โรงเรียนบ้านโคกตูม 7 23 9
60 000099 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 8 7
61 000154 โรงเรียนบ้านโคกสุข 0 0 0
62 000107 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 5 12 5
63 000130 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 5 1
64 000169 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 7 15 7
65 000017 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 88 210 137
66 000178 โรงเรียนพัฒนปัญญา 5 7 6
67 000117 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 12 35 19
68 000082 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 19 48 20
69 000176 โรงเรียนรัตนศึกษา 9 20 11
70 000203 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 56 117 56
71 000150 โรงเรียนวรกิจพิทยา 0 0 0
72 000185 โรงเรียนวรนารถวิทยา 0 0 0
73 000160 โรงเรียนวรพิทยา 9 20 11
74 000096 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 4 8 4
75 000149 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 1 1 1
76 000189 โรงเรียนวัดคงคาราม 0 0 0
77 000113 โรงเรียนวัดคลองเม่า 2 8 2
78 000142 โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 3 4 3
79 000135 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 0 0 0
80 000010 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ 0 0 0
81 000044 โรงเรียนวัดชีแวะ 8 10 8
82 000040 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 5 12 5
83 000085 โรงเรียนวัดดงน้อย 7 28 8
84 000215 โรงเรียนวัดดงพลับ 6 13 9
85 000037 โรงเรียนวัดดงสวอง 5 51 9
86 000054 โรงเรียนวัดดงแก้ว 2 2 2
87 000078 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 0 0 0
88 000125 โรงเรียนวัดตองปุ 17 42 21
89 000138 โรงเรียนวัดตะลุง 1 1 1
90 000005 โรงเรียนวัดตะเคียน 19 52 20
91 000182 โรงเรียนวัดถนนแค 10 18 10
92 000081 โรงเรียนวัดถำตะโก 1 10 2
93 000105 โรงเรียนวัดทองคุ้ง 2 4 2
94 000104 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 0 0 0
95 000207 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 11 43 14
96 000175 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 1 1 1
97 000008 โรงเรียนวัดท่าข้าม 0 0 0
98 000146 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 1 1
99 000060 โรงเรียนวัดท่าแค 14 36 18
100 000131 โรงเรียนวัดท้ายลาด 4 11 7
101 000020 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 12 26 15
102 000094 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 4 7 5
103 000141 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1 6 3
104 000211 โรงเรียนวัดบางกะพี้ 1 3 2
105 000028 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 4 14 4
106 000053 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 16 28 24
107 000034 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 35 77 53
108 000208 โรงเรียนวัดบ้านทราย 7 22 12
109 000195 โรงเรียนวัดบ้านลาด 3 11 5
110 000205 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 2 7 2
111 000036 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 6 18 7
112 000076 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 4 15 6
113 000058 โรงเรียนวัดพรหมมาสตร์ 0 0 0
114 000216 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 31 56 34
115 000184 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 6 12 6
116 000191 โรงเรียนวัดมะค่า 4 4 3
117 000162 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 13 36 16
118 000192 โรงเรียนวัดยวด 6 10 9
119 000145 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 5 7 7
120 000018 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 1 1
121 000071 โรงเรียนวัดรัมภาราม 0 0 0
122 000049 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 1 1 1
123 000087 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 0 0 0
124 000013 โรงเรียนวัดสนามไชย 10 36 16
125 000163 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 10 23 14
126 000212 โรงเรียนวัดสระตาแวว 0 0 0
127 000133 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 3 14 5
128 000140 โรงเรียนวัดสะพานคง 0 0 0
129 000144 โรงเรียนวัดสะแกราบ 13 26 17
130 000114 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 1 1 1
131 000147 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 1 1 1
132 000084 โรงเรียนวัดสำราญ 5 8 5
133 000072 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 0 0 0
134 000156 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 7 11 7
135 000097 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 19 40 13
136 000159 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 2 3 2
137 000115 โรงเรียนวัดหนองคู 5 11 8
138 000213 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 0
139 000057 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 4 6 4
140 000047 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 5 9 5
141 000167 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 3 1
142 000051 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 4 6 4
143 000090 โรงเรียนวัดหนองมน 5 13 5
144 000059 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1 1 1
145 000002 โรงเรียนวัดหนองหอย 6 8 6
146 000063 โรงเรียนวัดหนองเมือง 18 23 18
147 000148 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 6 13 8
148 000070 โรงเรียนวัดหนองแขม 2 4 0
149 000151 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 4 7 6
150 000100 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 0 0 0
151 000153 โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม 1 2 1
152 000190 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 6 6 6
153 000165 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 0 0 0
154 000124 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 4 5 4
155 000106 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 8 14 12
156 000091 โรงเรียนวัดอัมพวัน 12 20 11
157 000041 โรงเรียนวัดเกตุ 6 11 9
158 000194 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 3 8 6
159 000126 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 2 4 2
160 000098 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 2 6 4
161 000092 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 1 2 1
162 000068 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม 0 0 0
163 000177 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 13 36 15
164 000075 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 5 17 9
165 000157 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 5 27 11
166 000039 โรงเรียนวัดโบสถ์ 13 29 21
167 000027 โรงเรียนวัดโป่งแค 16 78 18
168 000193 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 3 4 4
169 000033 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 14 31 19
170 000055 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 17 9
171 000188 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 14 39 16
172 000062 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 9 11 10
173 000123 โรงเรียนวัดใดยาว 5 6 5
174 000011 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 4 14 8
175 000093 โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน 0 0 0
176 000095 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 5 9 5
177 000012 โรงเรียนวัดไผ่แตร 11 13 11
178 000179 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 3 5 3
179 000129 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 1 1 1
180 000143 โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์ 0 0 0
181 000031 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 3 12 7
182 000171 โรงเรียนหนองคู 8 14 11
183 000004 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 30 68 42
184 000024 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 15 50 27
185 000172 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 7 25 7
186 000056 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 29 53 36
187 000019 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 73 178 111
188 000174 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 18 39 29
189 000166 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 9 15 9
190 000025 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 102 264 163
191 000006 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 16 28 16
192 000067 โรงเรียนโคกสำโรง 52 112 53
193 000089 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 17 35 23
194 000021 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 23 62 27
195 000069 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน 0 0 0
196 000030 โรงเรียนกําจรวิทย์ 16 34 18
197 000122 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 0 0 0
198 000112 โรงเรียนดอนทองราษฎร์ 0 0 0
199 000110 โรงเรียนทศธรรม 2 2 2
200 000042 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 44 88 58
201 000045 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 4 10 4
202 000186 โรงเรียนพระวรสาร 30 81 31
203 000127 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 13 34 22
204 000209 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 14 25 17
205 000217 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ 3 7 3
206 000052 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ 0 0 0
207 000103 โรงเรียนไฉไลพร 0 0 0
208 000202 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 0 0
209 000197 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าหิน 0 0 0
210 000198 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกวิศราราม (ในระบบสาธิต) 0 0 0
211 000199 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว 0 0 0
212 000200 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ (ในระบบสาธิต) 0 0 0
213 000029 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 18 40 22
214 000007 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 26 69 40
215 000201 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 8 29 13
รวม 1950 4760 2581
7341

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]