หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 102 51 51.52% 26 26.26% 13 13.13% 9 9.09% 99
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 73 46 64.79% 12 16.9% 9 12.68% 4 5.63% 71
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 88 32 50.79% 11 17.46% 9 14.29% 11 17.46% 63
4 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 44 29 69.05% 7 16.67% 3 7.14% 3 7.14% 42
5 โรงเรียนโคกสำโรง 52 20 40% 13 26% 9 18% 8 16% 50
6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 44 18 42.86% 13 30.95% 3 7.14% 8 19.05% 42
7 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 31 18 62.07% 10 34.48% 0 0% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 55 16 29.09% 19 34.55% 13 23.64% 7 12.73% 55
9 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 55 15 40.54% 10 27.03% 5 13.51% 7 18.92% 37
10 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 56 13 23.64% 18 32.73% 12 21.82% 12 21.82% 55
11 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 32 13 40.63% 7 21.88% 5 15.63% 7 21.88% 32
12 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 26 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 35 11 34.38% 11 34.38% 2 6.25% 8 25% 32
14 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 30 9 32.14% 12 42.86% 3 10.71% 4 14.29% 28
16 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 18 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
17 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 29 9 39.13% 4 17.39% 2 8.7% 8 34.78% 23
19 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 18 8 44.44% 4 22.22% 5 27.78% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 19 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
21 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 23 7 30.43% 7 30.43% 7 30.43% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 29 7 28% 4 16% 11 44% 3 12% 25
23 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 23 6 26.09% 5 21.74% 5 21.74% 7 30.43% 23
24 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 16 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 16 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
26 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 12 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
27 โรงเรียนวรพิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนหนองคู 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนวัดท่าแค 14 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 18 5 27.78% 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 18
32 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 16 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 14 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 18 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 15 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนบ้านหนองแขม 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
38 โรงเรียนวัดชีแวะ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดบ้านทราย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนวัดดงพลับ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนพระวรสาร 30 4 18.18% 7 31.82% 6 27.27% 5 22.73% 22
43 โรงเรียนบ้านสระเตย 20 4 20% 7 35% 4 20% 5 25% 20
44 โรงเรียนวัดไผ่แตร 11 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 17 4 23.53% 6 35.29% 2 11.76% 5 29.41% 17
46 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 19 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนวัดโบสถ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
49 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 14 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
53 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนกําจรวิทย์ 16 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 16
55 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 13 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 13 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
57 โรงเรียนวัดตองปุ 17 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
58 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 14 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
59 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 14 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 5 38.46% 13
60 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
62 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนวัดถนนแค 10 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนวัดดงสวอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
67 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 14 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
71 โรงเรียนวัดสะแกราบ 13 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนวัดโป่งแค 16 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
73 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
74 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 12 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านโคกตูม 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
77 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนวัดสนามไชย 10 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10
79 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดสำราญ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านดอนดึง 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
84 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านวังจั่น 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 12 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านพรมทิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดดงแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 10 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
94 โรงเรียนธรรมิการาม 10 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านพุม่วง 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนวัดยวด 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนวัดหนองเมือง 18 1 6.67% 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 15
98 โรงเรียนวัดอัมพวัน 12 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
99 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนวัดหนองคู 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 9 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนวัดเกตุ 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
106 โรงเรียนวัดหนองหอย 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดบ้านลาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนวัดตะเคียน 19 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
112 โรงเรียนรัตนศึกษา 9 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
113 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดท้ายลาด 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดทองคุ้ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านชอนบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดตะลุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดบางกะพี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนจินดารัตน์ 18 0 0% 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 15
133 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
134 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
135 โรงเรียนวัดหนองมน 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
136 โรงเรียนวัดดงน้อย 7 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
138 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
139 โรงเรียนวัดใดยาว 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
140 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านบางลี่ 9 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
144 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
145 โรงเรียนวัดมะค่า 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านบางงา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
151 โรงเรียนบ้านหัวบึง 5 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
152 โรงเรียนวัดคลองเม่า 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนซอย 7 สาย4 ซ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนท่าวุ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนพัฒนปัญญา 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
158 โรงเรียนบ้านดงกลาง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านดอนทอง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านกล้วย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
163 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองแก 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
167 โรงเรียนทศธรรม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
168 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
169 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนวัดหนองแขม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
176 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
177 โรงเรียนวัดถำตะโก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
178 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
179 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]