หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2555 09.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2555 09.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 7 ชั้น 2 ห้อง 721 9 พ.ย. 2555 09.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 10.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 10.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 พ.ย. 2555 09.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 3 ห้อง 533 9 พ.ย. 2555 09.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 พ.ย. 2555 09.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 1 ห้อง 515 9 พ.ย. 2555 09.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 1 ห้อง 513 9 พ.ย. 2555 09.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2555 09.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 7 ชั้น 1 ห้อง 713 9 พ.ย. 2555 09.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 7 ชั้น 2 ห้อง 723 9 พ.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]