หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

 

000003 วิทยาศาสตร์

1. 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2. 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3. 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 4. 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5. 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 6. 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7. 000095 Science Show ป.4-ป.6 8. 000096 Science Show ม.1-ม.3
9. 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 10. 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11. 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 12. 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
13. 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14. 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
15. 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]