การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือ
สพป.ลำปาง เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศฯ จะดำเนินการส่งข้อมูล (รายการ โรงเรียน ชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน) ให้กับทางผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับภาค (สพป.เชียงใหม่ เขต ๑) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประกาศผลการแข่งขัน

ในส่วนของโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนฯ ให้ติดตามข่าวจาก สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ จะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนเมื่อใด (รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน สพป.ลำปางเขต ๓ จะแจ้งให้ทราบในเร็วๆ นี้)
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 11:40 น.