แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูล
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค หลังจากวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถ้ามีการเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เป็นตัวแทนต้องประสาน ศน.บุญช่วย เพื่อรับหนังสือยืนยันจากทาง สพป.ลำปาง เขต ๓
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 14:32 น.