สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 15 7 4 26 24 9 7 3 40
2 แจ้คอนวิทยา 9 9 1 19 21 8 1 5 30
3 แจ้ซ้อนวิทยา 9 5 3 17 14 13 7 3 34
4 ทุ่งคาวิทยา 9 1 4 14 12 7 1 5 20
5 วังทองวิทยา 8 3 1 12 14 3 1 2 18
6 ร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 7 11 7 25 23 15 3 6 41
7 ไผ่งามวิทยา 7 1 1 9 9 7 2 4 18
8 ผาช่อวิทยา 6 6 5 17 12 9 3 6 24
9 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 6 5 2 13 17 15 9 10 41
10 วังแก้ววิทยา 6 3 3 12 11 3 1 5 15
11 บ้านแม่สุขวังเหนือ 6 3 2 11 11 6 2 1 19
12 ทุ่งฮั้ววิทยา 4 8 5 17 11 14 7 10 32
13 บ้านสันมะเกลือ 4 1 5 10 8 5 3 7 16
14 บ้านแม่แจ๋ม 4 0 3 7 9 1 1 0 11
15 อนุบาลวังเหนือ 3 4 4 11 11 5 4 3 20
16 อนุบาลเมืองปาน 3 0 1 4 4 4 5 0 13
17 บ้านเลาสู 3 0 1 4 3 3 0 2 6
18 วังทรายคำวิทยา 2 5 8 15 9 3 5 7 17
19 บ้านศรีบุญเรือง 2 3 2 7 12 2 5 1 19
20 บ้านฮ่องลี่ 2 3 0 5 4 3 0 2 7
21 บ้านใหม่ผ้าขาว 2 1 2 5 5 3 2 0 10
22 บ้านหนองนาว 2 1 2 5 5 1 2 0 8
23 บ้านป่าเหว 2 1 1 4 7 6 6 3 19
24 บ้านสบฟ้า 2 1 0 3 8 2 4 1 14
25 บ้านเมืองตึง 2 1 0 3 4 0 1 2 5
26 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 2 1 0 3 3 0 1 1 4
27 ปลายนาวิทยา 2 0 2 4 10 2 3 2 15
28 บ้านทุ่งส้าน 2 0 0 2 3 2 1 0 6
29 บ้านวังมน 2 0 0 2 2 2 1 0 5
30 บ้านขอวิทยา 1 7 6 14 9 12 1 5 22
31 บ้านวังใหม่ 1 4 2 7 10 10 4 1 24
32 บ้านน้ำจำ 1 3 4 8 9 3 2 0 14
33 บ้านวังโป่ง 1 3 2 6 9 2 3 2 14
34 บ้านกล้วย 1 2 1 4 7 6 5 2 18
35 บ้านแม่สุก 1 2 1 4 2 4 0 0 6
36 บ้านม่วง 1 2 0 3 3 3 1 0 7
37 บ้านแพะ 1 1 3 5 4 4 1 3 9
38 บ้านทัพป่าเส้า 1 1 1 3 6 3 3 1 12
39 บ้านก่อ 1 1 1 3 4 4 3 6 11
40 บ้านทุ่งฮ้าง 1 1 1 3 4 3 3 0 10
41 บ้านขาม 1 1 1 3 4 2 2 1 8
42 บ้านสาแพะ 1 1 0 2 5 4 1 5 10
43 บ้านหัวทุ่ง 1 1 0 2 3 8 3 0 14
44 บ้านทุ่งฮี 1 1 0 2 3 3 2 1 8
45 บ้านสบลี 1 0 1 2 4 3 2 4 9
46 บ้านแม่พริก 1 0 1 2 3 5 2 1 10
47 ภินิตย์อัฐพิทยา 1 0 1 2 3 4 3 1 10
48 บ้านทุ่งปี้ 1 0 1 2 2 2 3 0 7
49 บ้านปงถ้ำ 1 0 1 2 1 7 2 0 10
50 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 1 2 1 5 2 1 8
51 บ้านทุ่งโป่ง 1 0 0 1 5 2 0 1 7
52 บ้านแม่สุขใน 1 0 0 1 4 1 0 3 5
53 บ้านทุ่งข่วง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
54 บ้านนางาม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
55 บ้านป่าแขม 0 3 1 4 4 3 2 0 9
56 หัวเมือง 0 2 0 2 2 4 4 0 10
57 บ้านสวนดอกคำ 0 1 3 4 5 7 0 0 12
58 บ้านทุ่ง 0 1 2 3 1 1 2 0 4
59 บ้านถ้ำ 0 1 1 2 3 3 2 0 8
60 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 1 2 2 6 1 0 9
61 ชุมชนบ้านสา 0 1 1 2 2 4 3 3 9
62 บ้านหนอง 0 1 1 2 2 0 1 2 3
63 บ้านไร่ 0 1 0 1 4 11 1 3 16
64 ชุมชนบ้านใหม่ 0 1 0 1 2 5 2 2 9
65 บ้านทุ่งปง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านแม่กองปิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านดอนไชย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
68 บ้านดอนแก้ว(มป.) 0 0 4 4 6 5 3 4 14
69 บ้านทุ่งจี้ 0 0 2 2 3 0 1 4 4
70 บ้านปงคอบ 0 0 2 2 1 4 2 0 7
71 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 0 1 1 3 2 1 3 6
72 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 3 0 2 2 5
73 บ้านดอนแก้ว 0 0 1 1 1 4 3 6 8
74 บ้านแป้น 0 0 0 0 3 3 5 1 11
75 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
76 บ้านช่อฟ้า 0 0 0 0 2 1 0 2 3
77 บ้านแม่ม่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
78 บ้านนาไหม้ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
79 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
80 บ้านแม่หีด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 บ้านเฮี้ย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
83 บ้านช่อฟ้าสาขาแม่จอกฟ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านแม่เย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านปางดะ 0 0 0 0 0 5 2 1 7
86 บ้านต้นงุ้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านจ๋ง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
88 บ้านป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 158 131 119 408 457 334 183 165 974