หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ฯ 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ฯ
-
13.00-16.30
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ห้องอังกฤษ 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ฯ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ฯ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:[email protected] T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]