หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.2/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.2/1 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ชั้น ป.2/1 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.2/2 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง สมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง สมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.4/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.4/2 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:[email protected] T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]