ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 59.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 45.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40.5 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน