ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 23 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 20 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 15 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน