ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน