ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 15 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 10 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 7.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 7.5 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 2.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 2.5 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน