ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 42.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 22.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 15 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 7.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 2.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 2.5 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน