ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.49 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.16 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.16 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน