ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 51 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน