ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน