ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68.65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62.31 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60.98 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 54.32 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48.65 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 44.31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 38.32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 36.66 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 31.99 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 31.32 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน