ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.33 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน