ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน