ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 53 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน