ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.66 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน