ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรางพยอม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพุรวก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน