สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 36.66 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงงามเนตร  ผิวสุข
 
1. นายวัฒนา  อ่อนเบา