สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญโต๊ะ
 
1. นางวารุณี  สุภาพ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายปวริศ  แก้วสุขใส
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรระวี  สุขแสง
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนิสาชล  แจวเจริญ
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปัทมา  สิงโต
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม