สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูวนัย  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สืบสิมมา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุริยนต์  เขียนสา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สืบสิมมา