สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 7.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตู๋เจริญ
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายรัฐนนท์  มะลิอ่อง
 
1. นายนภาลัย  แซ่ง้อ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทรัตน์
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ