สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายภัควัฒน์  เกษศรี
 
1. นายชนาธิป  บุญยอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจตุพร  ปานสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุกันยา  พุทธรักษา
 
1. นางสุดา  เงินงาม
2. นางอันชรินทร์  ใจตรง