สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 54.32 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิศานาถ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสายฝน  นพวงษ์