สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเฉลิมชัย  สุขสมกิจ
 
1. นางสุพรรณี  นพตลุง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารี  จ่าช้าง
 
1. นางสุพรรณี  นพตลุง