สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สาระศาลิน
 
1. นางกัญจนา  จุฑามณี