สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคแท้
 
1. นางวารี  เอกจิตต์