สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม    
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงแก้ว  ปัญญาดี
 
1. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์