สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. สามเณรทนุธรรม  สดใสรุ่งโรจน์
 
1. นางเพ็ญศรี  พฤฑฒิกุล