แจ้งหัวข้อแข่งขัน ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
หัวข้ออาเซียน ใช้กับกิจกรรมต่อไปนี้
1.การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาเชียน
3.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
4.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
5.การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 กำหนดไว้ 3 หัวข้อคือ
1.แจกัน
2.เก้าอี้
3.ขวดน้ำหอม
(ในวันแข่งแต่ละทีมจับสลากสุ่มหัวข้อเพื่อใช้ในการแข่งขัน)

Webpage ทุกประเภท กำหนดไว้ 3 หัวข้อคือ
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.อาหารไทย
(ในวันแข่งแต่ละทีมจับสลากสุ่มหัวข้อเพื่อใช้ในการแข่งขัน)

การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ให้แต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1.คอมพิวเตอร์
2.ปลั๊กไฟ
3.สายแลน
4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น ไขควง
5.ลง OS windows 7<br>
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันทั้งหมด (ยกเว้น รายการการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3) OS คือ windows xp Office เป็น 2010 EN/TH (ทั้งสองภาษานะครับ)
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:31 น.