กำหนดการลงทะเบียนเข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียน
กำหนดการลงทะเบียนเข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พ.ย. 55 เที่ยงวัน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:51 น.