ขอให้เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มทั้ง 14 กลุ่มตรวจสอบข้อมูลทีมการแข่งขัน
ขอให้เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มทั้ง 14 กลุ่มตรวจสอบข้อมูลทีมการแข่งขันให้คงไว้เฉพาะทีมที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มจริงๆ สำหรับข้อมูลที่ได้ทดสอบการกรอกข้อมูลขอให้ลบให้เรียบร้อย
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 07:45 น.