แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค
กิจกรรมการแข่งขันรายการใดที่ต้องมีการจัดส่งรูปเล่มหรือเอกสารอื่นใดให้กับคณะกรรมการในระดับภาค ขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการเองและ(ติดตามรายละเอียดได้ที่ทางเว็บไซด์ http://art62.sillapa.net/sp-rayong62/)
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:10 น.