แจ้งเรื่องการลงทะเบียนระดับภาคของแต่ละโรงเรียน
ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนระดับภาคของแต่ละโรงเรียน ขอแจ้งให้ทราบว่าทางโรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียนระดับภาคเอง ทางระบบของเว็บรายงานผลจะทำการโอนข้อมูลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าสู่ระดับภาคโดยอัตโนมัติ เมือโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสามารถเข้าระบบระดับภาคโดยใช้ username และ password เดิม
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:00 น.