แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันในรายการ หุ่นยนต์และเครื่องร่อน
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันในรายการ หุ่นยนต์และเครื่องร่อน จากอนุบาลบ่อพลอย เป็นหนองรีประชานิมิต
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:56 น.