แจ้งให้โรงเรียนตรวจเช็คตารางการแข่งขันล่าสุด
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแข่งขัน บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตารางการแข่งขันจึงขอแจ้งให้ทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบสถานที่แข่งขันและเวลาให้เป็นปัจจุบัน และต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:31 น.