กรณีที่กรรมการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ต้องแจ้งกรรมการ อำนวยการสาระขอเพลี่ยนตัวกรรมการ
กรณีที่กรรมการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ต้องแจ้งกรรมการ อำนวยการสาระขอเปลี่ยนตัวกรรมการ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม!!
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:02 น.