หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 08.30-10.30 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 22 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 22 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
5 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 22 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 22 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
9 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 12.00-17.00 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
10 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 08.30-11.30 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 1 ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 1 ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 8.30-13.30 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สนามฟุตบอล 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.เรวัติ ปานธรรม โทร.0813783989
17 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สนามฟุตบอล 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.เรวัติ ปานธรรม โทร.0813783989
19 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
20 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
21 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 1 ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ศาลาศิลปะ ชั้น 1 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 08.30-11.30 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 08.30-11.30 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 12.00-17.00 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 12.00-17.00 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารเล็ก 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารเล็ก 22 พ.ย. 2555 08.00-12.00 อ.ขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โทร.0899802557
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 13.00-16.30 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 8.30-13.30 อ.วงศ์กร ลับบัวงาม โทร.0891186911


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]