หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงยิม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ศน.ไชยศักดิ์ ไชยคำวัง โทร.0857027704
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงยิม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ศน.ไชยศักดิ์ ไชยคำวัง โทร.0857027704
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 10.00-16.00 ศน.ไชยศักดิ์ ไชยคำวัง โทร.0857027704
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 10.00-16.00 ศน.ไชยศักดิ์ ไชยคำวัง โทร.0857027704
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 10.00-16.00 ศน.ไชยศักดิ์ ไชยคำวัง โทร.0857027704
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 10.00-16.00 ศน.ไชยศักดิ์ ไชยคำวัง โทร.0857027704


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]