หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม ห้อง C5 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม ห้อง C6 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม ห้อง C7 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี ห้อง สมุด 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี ห้อง สมุด 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A1 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A1 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีชมพู ห้อง B7 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีชมพู ห้อง B7 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม ห้อง C2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม ห้อง C2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม ห้อง C2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A3 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A3 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A3 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีชมพู ห้อง B6 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีชมพู ห้อง B6 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]