หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 08.30-16.30 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 08.30-16.30 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารเล็ก 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารเล็ก ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566 (แข่งขันเรียบร้อยแล้ว)
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 2 ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00 อ.อนงค์ เบ้าชาลี โทร.0811930566 (แข่งขันเรียบร้อยแล้ว)
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 23 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 23 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 23 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 22 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 23 พ.ย. 2555 07.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]