หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A4 22 พ.ย. 2555 9.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A5 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A6 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม ห้อง C1 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีชมพู ห้อง B5 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีชมพู ห้อง B2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีชมพู ห้อง B2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A4 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A5 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีม่วง ห้อง A6 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 ผอ.สุบรรหาร ช่างปรีชา โทร.0812990992


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]